segment

LikeOctopus
інформаційно–просвітницький проєкт для поширення ідей гнучкого лідерства (менеджменту у стилі agile)

Гнучкість – ментальна, фізична, організаційна – у сучасному VUCA світі є запорукою адаптивності. Гнучким організаціям на відміну від жорстких ієрархій з їх вертикальним спуском вказівок притаманні горизонтальні зв’язки, ініціатива знизу, командність.

Agile світогляд передбачає плюралізм думок, культурне різноманіття, здатність до рефлексії та системного мислення. Саме розуміння явищ і процесів як систем дозволяє управлінцям приймати більш виважені рішення та вчасно корегувати свої дії у разі необхідності. Гнучкі організації можна розглядати як живі відкриті системи, що знаходяться в стані безперервної внутрішньо-зовнішньої адаптації. Відомий американський теоретик менеджменту Пітер Сенге назвав їх організаціями, що навчаються (learning organizations).

Якщо західні компанії до гнучкості спонукають такі виклики, як пришвидшення змін бізнес-середовища, в Україні все складніше. Стан війни робить адаптивність ще більш важливою.

Чому проєкт називається LikeOctopus? Восьминоги (англ. – octopus) є втіленням гнучкості, адаптивності та антикрихкості у тваринному світі. Ці молюски мають дуже складну нервову систему, що дозволяє їхнім кінцівкам діяти автономно і злагоджено, та швидко відновлюватися у разі пошкодження. Тож напівжартівливий заклик, що організаціям є чому повчитися у восьминогів, вже лунає серед західних консультантів та управлінців.

Ілюстрація